top of page

Om HankØFESTIVALEN

Hankøfestivalen har som formål å presentere musikk av høy kunstnerisk kvalitet for et familiepublikum midt i fellesferien for å skape gode opplevelser for hele familien i idylliske og trygge omgivelser. Festivalen er opptatt av å vise mangfold både når det gjelder sjanger, format, kjønn og kulturell bakgrunn slik at vi speiler samfunnet forøvrig. Vi har valgt Hankø som arena for vår festival nettopp fordi den er så godt tilpasset barn. Det er en bilfri øy med store friluftsområder og arenaer slik at det skapes godt med luft og rom for lek for unge festivaldeltakere. Programmet foregår i hovedsak på dagtid med en avsluttende kveldskonsert for hele familien. 

 

Hankøfestivalen ble opprettet i 2018 (da under navnet Olsok på Hankø) av Ingrid Kindem og
Christel Forsberg. Initiativtakerne har begge lang erfaring som komponister, utøvende musikere, produsenter og prosjektledere innen kulturfeltet. Begge har tidligere jobbet i Rikskonsertene som henholdsvis kunstnerisk produsent og teamleder for skolekonsertordningen og har god erfaring med at det aller meste av sjangere kan presenteres for barn så lenge rammene er tilrettelagt for barna. 

Ingrid Kindem er i dag tilbake som frilanser etter flere år som styreleder i Nopa og Tono, mens Christel Forsberg i dag jobber som prosjektleder i Ultima. 

  

bottom of page